Jūs atrodaties šeit

Projekta kopsavilkums

Aptuveni 70% Latvijas iedzīvotāju dzīvo padomju laika daudzdzīvokļu dzīvojamos namos, kas būvēti laika posmā no 1945. gada līdz 1992. gadam. Šīs mājas tuvākajā laikā sasniegs sava lietošanas termiņa beigas, un to stāvoklis turpina strauji pasliktināties ēku apsaimniekošanai nepieciešamā finansējuma trūkuma un skarbo laika apstākļu dēļ. Ja nākamajos 10-20 gados netiks veikti būtiski atjaunošanas darbi, padomju laika daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku mūžu vairs nevarēs pagarināt un Latvijā sāksies dzīvojamā fonda krīze.

Dzīvojamā fonda saglabāšanai ir nepieciešama visaptveroša daudzdzīvokļu ēku atjaunošana. Tomēr pēdējo 7 gadu laikā Latvijā atjaunotas tikai apmēram 740 daudzdzīvokļu ēkas, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu, kas ir apmēram 2% no visa padomju laikā celto daudzdzīvokļu namu kopskaita valstī. Zema informētība un tehnisko, juridisko un finanšu zināšanu trūkums, ierobežotā finansējuma pieejamība, augsta riska uztvere un nevēlēšanās ņemt kredītu – šie ir šķēršļi, kuri attur iedzīvotājus veikt savas ēkas atjaunošanu.

Publiskā un privātā sektora energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem (saīsinājumā ESKO) ir ēku atjaunošanas projekta sagatavošanai un izstrādei nepieciešamās zināšanas. ESKO var ne tikai īstenot un finansēt šos projektus, bet arī sniegt ēku iedzīvotājiem nepieciešamās garantijas, ka atjaunošanas procesa rezultātā būs sasniegti nepieciešamie enerģijas ietaupījumi un nodrošināts nepieciešamais komforta līmenis. Tomēr energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem ir ierobežota bilance, kura neļauj ESKO īstenot plaša mēroga daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu.

Lai rastu risinājumu esošajai situācijai, Rīgas Tehniskā universitāte kopā ar nozares un finanšu ekspertiem 2015. gadā uzsāka projektu SUNShINE. Projekta mērķis ir parādīt, ka visaptveroša daudzdzīvokļu ēku atjaunošana, slēdzot Energoefektivitātes pakalpojumu līgumu (saīsinājumā EPC) un apmaksāta no enerģijas ietaupījumiem, ir viens no iespējamiem ilgtermiņa risinājumiem Latvijā, lai glābtu Latvijas dzīvojamo sektoru.

SUNShINE projekta ietvaros ir radīta inovatīva finanšu un zināšanu platforma daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai Latvijā, standartizēts Energoefektivitātes pakalpojuma līgums un nodibināts alternatīvs finanšu piesaistes fonds AS "LATVIAN BALTIC ENERGY EFFICIENCY FACILITY" (LABEEF), kas iedzīvotājiem nodrošinās atjaunotu daudzdzīvokļu ēku ar līgumā noteiktām garantijām (50% enerģijas patēriņa samazinājums, komforts, drošība un veselībai labvēlīgi apstākļi) 15-25 gadu garumā, bet nozarei - nepieciešamo finansējumu plaša mēroga ēku atjaunošanas projektu īstenošanai, ilgtspējību, standartizāciju un nepārtrauktību pat pēc 2020. gada, kad Eiropas Savienības fondu finansējums vairs nebūs pieejams.

SUNShINE projekts ieviests un finansēts Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 ietvaros.